Ανακαλύπτω το Σπήλαιο … βρίσκω τα μυστικά του (Αλιστράτη)

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Gustave Courbet, La Grotte de la Loue, 1864

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο σπήλαιο Αλιστράτης

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/