Παρέα με το Μάνο, το Μαύρο Κορμοράνο

Για παιδιά 4-7 χρονών.

manos

Στόχοι του προγράμματος:

  • Να προσεγγίσουν βιωματικά των υγρότοπο της Λίμνης Κερκίνης
  • Να παρατηρήσουν τους οργανισμούς και να μάθουν για τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.
  • Να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν τον υγρότοπο καθώς και πώς μπορεί ο άνθρωπος να τον προστατέψει.
  • Να δουλέψουν ομαδικά.
  • Να συμμετάσχουν σε παιχνίδια ρόλων.
  • Να μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα, με μίμηση και θεατρικό παιχνίδι.
  • Να διατυπώνουν προβλήματα και να προτείνουν πιθανές λύσεις.

Στο πεδίο πραγματοποιούνται δραστηριότητες-παιχνίδια με στόχο τη γνωριμία και την εξοικείωση των μαθητών με «το Μάνο, το μαύρο κορμοράνο» και τη ζωή του στη λίμνη Κερκίνη.

Οι δραστηριότητες στο Κέντρο αφορούν στη δραματοποίηση του αντίστοιχου παραμυθιού και αξιολόγηση.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/