Φυσικές και ιστορικές διαδρομές στο όρος Κερκίνη (Μπέλες)

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Pablo Picasso, Guernica, 1937

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν κάποιο/α από τα παρακάτω πεδία μετά από συνεννόηση με το ΚΠΕ:

α. παραδοσιακός νερόμυλος στο χωριό Πλατανάκια

β. ιερό ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου στο χωριό Ακριτοχώρι

γ. οχυρό Ρούπελ

δ. παλιά εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο πλατανόδασος Άνω Ποροΐων

ε. οικισμός Άνω Ποροΐων (πιλοτικά)

Στόχοι του προγράμματος:

Γνωστικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως για τον άνθρωπο που ζει μέσα σ’ αυτό.
Να παρατηρήσουν, να συλλέξουν πληροφορίες, να ταξινομήσουν, να συγκρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα.
Να μελετήσουν την τοπική ιστορία μέσα από ιστορικά κείμενα.

Συναισθηματικοί Στόχοι
Να δημιουργήσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον που ζουν.
Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αγαπήσουν τη φύση και να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Να αντιληφθούν τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον.
Να ανακαλύψουν πόσο σημαντικό είναι ένα αειφόρο περιβάλλον για τον άνθρωπο.
Ψυχοκινητικοί Στόχοι
Να αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες καταγραφής και ερμηνείας δεδομένων.
Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας δουλεύοντας ομαδικά.
Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα σκέψης.

Δραστηριότητες στο πεδίο:

Αναγνώριση χλωρίδας, πανίδας και ανθρώπινων παρεμβάσεων.
Μελέτη κλιματολογικού χάρτη, χάρτη βιοτόπων και ισοϋψών καμπυλών.
Προσανατολισμός με πυξίδα και με φυσικούς τρόπους.
Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και διεύθυνσης ανέμου.
Μελέτη αβιοτικών παραγόντων (έδαφος, πετρώματα κ.α).
Μελέτη της ιστορίας μέσα από κείμενα .

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/