Συμμετοχή σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπ/σης του ΚΠΕ Ποροΐων μέχρι το Δεκέμβριο 2015

25 Σεπτεμβρίου 2015 kpeporoia Δράσεις

Παρακαλούμε όσα σχολεία από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το ΚΠΕ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015 να στείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων την επισυναπτόμενη αίτηση μέχρι 9 Οκτωβρίου 2015. Οι ημερομηνίες επισκέψεων θα καθοριστούν έπειτα από επικοινωνία μας, ανάλογα με τη συμμετοχή και τον αριθμό των μαθητών.

 

Τα προγράμματα του ΚΠΕ Ποροΐων είναι τα εξής:

 

Τίτλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων A/θμιας Εκπ/σης:
1. «Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση της αειφορίας» μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
2. «Στρυμόνας, ένας πλούσιος ποταμός» μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
3. «Στρυμόνας – Κερκίνη, μια σχέση ζωής» τριήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
4. «Παρέα με το Μάνο, το μαύρο κορμοράνο» μονοήμερο πρόγραμμα, για παιδιά 5-8 χρονών
5. «Δασικά μονοπάτια» μονοήμερο-διήμερο-τριήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
6. «Φυσικές και Ιστορικές διαδρομές στο όρος Κερκίνη (Μπέλες)» διήμερο-τριήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
7. «Μια αλεπουδίτσα στο δάσος» μονοήμερο πρόγραμμα, για παιδιά 5-8 χρονών
8. «Ανακαλύπτω το Σπήλαιο, βρίσκω τα μυστικά του» μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
Τίτλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων Β/θμιας Εκπ/σης:
1. «Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση της αειφορίας» μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
2. «Στρυμόνας, ένας πλούσιος ποταμός» μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
3. «Στρυμόνας – Κερκίνη, μια σχέση ζωής» τριήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
4. «Δασικά μονοπάτια» μονοήμερο-διήμερο-τριήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
5. «Φυσικές και Ιστορικές διαδρομές στο όρος Κερκίνη (Μπέλες)» διήμερο-τριήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
6. «Ποδηλατώντας προς ένα φυσικό και αειφόρο περιβάλλον» μονοήμερο-διήμερο-τριήμερο πρόγραμμα, για Γυμνάσια-Λύκεια
7. «Ανακαλύπτω το Σπήλαιο, βρίσκω τα μυστικά του» μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα, για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια

 

Ακολουθεί φόρμα-αίτηση για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

για συμμετοχή σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπ/σης του ΚΠΕ Ποροΐων μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων 2015-16

Σχολική Μονάδα:
_________________________________________

Συμμετέχοντες Εκπ/κοί
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Αριθμός μαθητών ____________________________

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ; ________________________________

Πιθανή Ημερομηνία; __________________________________________

 

… / … /2015

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/