Πίνακας Σχολείων Υλοποίησης Προγραμμάτων Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021

6 Οκτωβρίου 2021 kpeporoia Δράσεις

Download (PDF, 89KB)

Αίτημα Έγκρισης με

Αριθμό Πρωτοκόλλου 129 (ΟΡΘΟ)

και Ημερομηνία 15-10-21.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα του ΚΠΕ:
Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Υποχρεούνται οι μαθητές να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες των ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές-τριες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μπουφάν, παπούτσια και ρούχα κατάλληλα για πορεία.

Κατά την άφιξή σας στο ΚΠΕ παρακαλούμε ο/η επικεφαλής της επίσκεψης να δίνει:
1. την έγκριση μετακίνησης από την Περιφέρεια ή την Διεύθυνση,
2. την κατάσταση με τα ονόματα και τους Αριθμούς Μητρώων των μαθητών-τριων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα
3. το πρακτικό του σχολείου.

Το λεωφορείο σας θα πρέπει να παραμένει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Σε περίπτωση ματαίωσης της επίσκεψης παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το ΚΠΕ το αργότερο ένα μήνα πριν, για να δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης από άλλο σχολείο.

Ωράριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ποροΐων:

Μονοήμερο πρόγραμμα:

09:00-10:00: Άφιξη στο ΚΠΕ. Παιχνίδια γνωριμίας και χωρισμός σε ομάδες.

10:00-11:00: Θεωρητική παρουσίαση – Συζήτηση στη θεματική του προγράμματος.

11:00-11:15: Διάλειμμα.

11:15-14:00: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο.

14:00-14:30: Συζήτηση- Αξιολόγηση του προγράμματος. Αναχώρηση.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/