Η Συνεισφορά των «Πράσινων» Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Προστασία του Περιβάλλοντος – Βασίλης Χ. Γερογιάννης, Πρόεδρος Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων, Σχολή Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/