Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Ποροΐων

Πασχάλης Γκίρμπας, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε.

Βασίλης Χρυσοχόου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Κ.Π.Ε

Ελευθερία Τσολάκη, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε.

Ευφροσύνη Μήτσκου-Χειρούλη, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε.

Λεωνίδας Κωνσταντινίδης, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/