Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο : μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά, τις αιτίες και τις συνέπειες του θορύβου – Μπάρκας Κ. Νίκος, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/