ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα του ΚΠΕ:
Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ΚΠΕ (και στη Μαθητική Εστία). Υποχρεούνται ακόμη να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες των ομάδων.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές-τριες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μπουφάν, παπούτσια κατάλληλα για πορεία.

Οι μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί διαμένουν στη Μαθητική Εστία Ποροΐων στα διήμερα ή τριήμερα προγράμματα του ΚΠΕ.

Άτομα που δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα δεν μπορούν να φιλοξενηθούν.

Σε περίπτωση ματαίωσης της επίσκεψης παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το ΚΠΕ το αργότερο ένα μήνα πριν, για να δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης από άλλο σχολείο.

Τα σχολεία, για θέματα που αφορούν στη φιλοξενία τους, να απευθύνονται στη Μαθητική Εστία Ποροΐων (τηλ. 2323022279) για να ενημερώσουν για τον ακριβή αριθμό των μαθητών τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν.

Κατά την άφιξή σας στο ΚΠΕ παρακαλούμε ο/η επικεφαλής της επίσκεψης να δίνει:
1. την έγκριση μετακίνησης από την Περιφέρεια,
2. την κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών-τριων καιτων εκπαιδευτικών, οι οποίοι παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα
3. το πρακτικό του σχολείου.

Το λεωφορείο σας θα πρέπει να παραμένει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Ωράριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ποροΐων:

Μονοήμερο πρόγραμμα:

09:00-10:00: Άφιξη στο ΚΠΕ. Παιχνίδια γνωριμίας και χωρισμός σε ομάδες.

10:00-11:00: Θεωρητική παρουσίαση – Συζήτηση στη θεματική του προγράμματος.

11:00-11:15: Διάλειμμα.

11:15-14:00: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο.

14:00-14:30: Συζήτηση- Αξιολόγηση του προγράμματος. Αναχώρηση.

Διήμερο πρόγραμμα:

1η μέρα

11:00-12:00: Άφιξη στο ΚΠΕ και τακτοποίηση στα δωμάτια.

12:00-13:00: Παιχνίδια γνωριμίας και χωρισμός σε ομάδες.

13:00-16:00: Ελεύθερος χρόνος για γεύμα-ξεκούραση.

16:00-17:00: Θεωρητική παρουσίαση-Συζήτηση στη θεματική του προγράμματος.

17:00-19:30: Εργαστήρια-Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο χώρο του ΚΠΕ.

2η μέρα

08:00-09:00: Πρωϊνό.

09:00-13:00: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο.

13:00-14:00: Συζήτηση-Αξιολόγηση του προγράμματος.

14:00: Αναχώρηση.

Τριήμερο πρόγραμμα:

1η μέρα

11:00-12:00: Άφιξη στο ΚΠΕ και τακτοποίηση στα δωμάτια.

12:00-13:00: Παιχνίδια γνωριμίας και χωρισμός σε ομάδες.

13:00-16:00: Ελεύθερος χρόνος για γεύμα-ξεκούραση.

16:00-17:00: Θεωρητική παρουσίαση-Συζήτηση στη θεματική του προγράμματος.

17:00-19:30: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο χώρο του ΚΠΕ

2η μέρα

08:00-09:00: Πρωϊνό.

09:00-13:30: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο.

13:30-16:30: Ελεύθερος χρόνος για γεύμα-ξεκούραση.

16:30-19:30: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο χώρο του ΚΠΕ ή στο πεδίο.

3η μέρα

08:00-09:00: Πρωϊνό.

09:00-11:00: Εργαστήρια στο χώρο του ΚΠΕ.

11:00-11:15: Διάλειμμα.

11:15-13:30: Παρουσίαση εργασιών-Συζήτηση- Αξιολόγηση του προγράμματος.

13:30-14:30: Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Αναχώρηση.

Το ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί, εάν κριθεί απαραίτητο, μετά από συνεννόηση με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ(περίοδος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021) Αίτημα Έγκρισης με Αριθμό Πρωτοκόλλου 129 (Ορθό) και Ημερομηνία 15-10-21.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ (περίοδος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019) Αρ. έγκρισης:   Φ.3/ΕΠ/174591/176256/Δ7/12-11-2019

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/