Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την Ανακύκλωση Απορριμμάτων

25 Σεπτεμβρίου 2015 kpeporoia Δράσεις

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016, η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Ποροΐων σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών θα υλοποιήσει μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (διάρκειας 2 διδακτικών ωρών) με επίσκεψη της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών σε σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης των Σερρών με στόχο την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ανακύκλωσης απορριμμάτων με προβολή ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

Παρακαλούμε όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση αυτή να δηλώσουν συμμετοχή στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι 2 Οκτωβρίου 2015. Οι ημερομηνίες, και ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί, θα καθοριστούν έπειτα από επικοινωνία μας, ανάλογα με τη συμμετοχή και τον αριθμό των μαθητών.

Ακολουθεί φόρμα-αίτηση για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την Ανακύκλωση Απορριμμάτων
Σχολική Μονάδα:
_________________________________________
Αριθμός μαθητών
ανά τάξη (αναλυτικά):
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Πιθανή Ημερομηνία; __________________________
… / … /2015

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/