Εθελοντικός καθαρισμός Λίμνης Κερκίνης, 4 Απριλίου 2019

3 Απριλίου 2019 kpeporoia Δράσεις

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και τον Δήμο Σιντικής θα υλοποιήσει εκπαιδευτική δράση με μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, κυρίως σχολείων της δημοτικής ενότητας Κερκίνης, για τον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κερκίνης.

Στόχος της δράσης είναι η προαγωγή του εθελοντισμού, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών για την προστασία της φύσης, ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή που δραστηριοποιούνται, στους συμμαθητές τους και στους γονείς τους.

Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και πρακτικό μέρος. Τα πεδία της δράσης θα είναι τα ακόλουθα:

Κερκίνη, Λιμανάκι Κερκίνης, Λιβαδιά, Λιμανάκι Λιβαδιάς και Άνω Πορόια.

Στη δράση αυτή, η οποία πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Δημοτικού Σχολείου Κερκίνης, θα συμμετέχουν οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης, Δημοτικό Σχολείο Άνω Ποροΐων, Γυμνάσιο Λιβαδιάς, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και το ΕΕΕΕΚ Σερρών.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/