Εκπαιδευτικές δράσεις των ΚΠΕ Ποροΐων και Κιλκίς με θέμα: «Τα σχολεία προσανατολίζονται στους δρόμους της αειφορίας», Μάρτιος & Απρίλιος 2019

8 Μαρτίου 2019 kpeporoia Δράσεις

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων και Κιλκίς σε συνεργασία με 4ο ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2019.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βιωματικά τον αγωνιστικό προσανατολισμό ως άθλημα, αλλά και ως μια ολιστική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της διαθεματικής μάθησης, που προάγει τη χωρική, κιναισθητική, συναισθηματική, λογικομαθηματική, φυσιοκρατική νοημοσύνη, αλλά και την ευημερία τους, ενώ τους ευαισθητοποιεί περιβαλλοντικά.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της ανάδρασης από τις ημερίδες «Αγωνιστικός προσανατολισμός (Orienteering): ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση για την αειφορία»

που έγιναν: α) Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στο 1ο ΓΕΛ Σερρών και β) Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς και διοργανώθηκαν από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων και Κιλκίς σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σερρών και Κιλκίς.

Βασικός σκοπός των δύο ημερίδων ήταν οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή που δραστηριοποιούνται, στους συναδέλφους τους, στους μαθητές και στους γονείς των μαθητών τους.

Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων θα δημιουργήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στους χώρους τους, με την υποστήριξη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ Κιλκίς και Ποροΐων, χρησιμοποιώντας τον  «Αγωνιστικό προσανατολισμό (Orienteering)» για να γνωρίσουν τις αρχές της αειφορίας.

Για την υλοποίηση των δράσεων οι ΠΟ των ΚΠΕ Ποροΐων και Κιλκίς θα συνεργαστούν με τον κ. Χορτομάρη Βασίλειο, πολιτικό μηχανικό – χαρτογράφο Αγώνων Προσανατολισμού (orienteering), και την κ. Μερτζανίδου Ιωάννα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, με οργανική στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσας, αποσπασμένη στο πρόγραμμα της κολύμβησης του ΥΠΠΕΘ.

Η κάθε δράση, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και θα υλοποιείται στο χώρο της κάθε σχολικής μονάδας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των δράσεων:

Ημερομηνία Σχολική Μονάδα
18/03/2019 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
19/03/2019 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
26/03/2019 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
28/03/2019 5ο νηπιαγωγείο Κιλκίς
01/04/2019 Νηπιαγωγείο Καλών Δέντρων
Δημοτικό Σχολείο Καλών Δέντρων
03/04/2019 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
08/04/2019 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
09/04/2019 15ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
21ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
15/04/2019   18ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
17/04/2019 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Οι δράσεις θα γίνουν χωρίς δαπάνη για τα ΚΠΕ.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/