Αρθρογραφία

Το ΚΠΕ Ποροϊων εγκαινιάζει μία καινούργια ενότητα και ευχαριστεί θερμά τους καθηγητές και τους επιστήμονες που μας εμπιστεύτηκαν τα άρθρα τους και θυσίασαν από τον χρόνο τους για να αποτελέσει αξιόπιστη και έγκυρη μορφή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για δια ζώσης διεξαγωγή σεμιναρίων.

   Η δυνατότητα μελέτης των κειμένων είναι ελεύθερη για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν αποτελεί δημοσιογραφική έρευνα, ούτε επιβάλει υποχρεωτική αποδοχή του περιεχομένου των κειμένων από οποιονδήποτε, γραπτού ή προφορικού, όπως σε κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο του κέντρου μας. Η θεματολογία ακολουθεί τις επιταγές της καθημερινότητας και των περιβαλλοντικών προβληματισμών που έχει η κοινωνία μας και στην οποία ανταποκρίθηκαν οι  εισηγητές μας, συντάσσοντας τα άρθρα τους έπειτα από επικοινωνία μας και παρέχοντας μας την άδεια για την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα μας, πάντα ενυπόγραφα και αυτούσια.   

Πέρα από τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά οφέλη, το κέντρο μας δεν εκμεταλλεύεται με κανένα τρόπο, οικονομικό ή υπηρεσιακό, την παρουσία των εισηγητών και την φιλοξενία των θέσεων τους σε αυτή την άτυπη α-σύγχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Προσφέρει την δυνατότητα ανάγνωσης των κειμένων από τους εκπαιδευτικούς σε χρονική στιγμή της επιλογής τους και προφυλάσει  από την πιθανή προσπάθεια αντιγραφής των περιεχομένων με την κατάλληλη επεξεργασία της ηλεκτρονικής μορφής των εγγράφων.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/