5. Φυσικές και ιστορικές διαδρομές στο όρος Κερκίνη (Μπέλες)

Διήμερο και τρήμερο πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

istorikes


Στόχοι του προγράμματος:

 • Γνωστικοί Στόχοι
  • Να κατανοήσουν τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως για τον άνθρωπο που ζει μέσα σ’ αυτό.
  • Να παρατηρήσουν, να συλλέξουν πληροφορίες, να ταξινομήσουν, να συγκρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα.
  • Να μελετήσουν την τοπική ιστορία μέσα από ιστορικά κείμενα.

 

 • Συναισθηματικοί Στόχοι
  • Να δημιουργήσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον που ζουν.
  • Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αγαπήσουν τη φύση και να γίνουν ενεργοί πολίτες.
  • Να αντιληφθούν τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον.
  • Να ανακαλύψουν πόσο σημαντικό είναι ένα αειφόρο περιβάλλον για τον άνθρωπο. 
 • Ψυχοκινητικοί Στόχοι
  • Να αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες καταγραφής και ερμηνείας δεδομένων.
  • Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας δουλεύοντας ομαδικά.
  • Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα σκέψης.


Δραστηριότητες στο πεδίο:

  • Αναγνώριση χλωρίδας, πανίδας και ανθρώπινων παρεμβάσεων.
  • Μελέτη κλιματολογικού χάρτη, χάρτη βιοτόπων και ισοϋψών καμπυλών.
  • Προσανατολισμός με πυξίδα και με φυσικούς τρόπους.
  • Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και διεύθυνσης ανέμου.
  • Μελέτη αβιοτικών παραγόντων (έδαφος, πετρώματα κ.α).
  • Μελέτη της ιστορίας μέσα από κείμενα .
Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/