Στρυμόνας, ένας πλούσιος ποταμός (σε αναστολή)

Διήμερο πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στη γνωριμία με τον προστατευόμενο από την συνθήκη RAMSAR υγρότοπο της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα.
  • Στην κατανόηση των πολλαπλών ρόλων του υγρότοπου.
  • Στη γνωριμία με τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό το οικοσύστημα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.
  • Στην κατανόηση της πολλαπλής λειτουργίας του συστήματος “υγρότοπος – υδατοταμιευτήρας της Κερκίνης” και της ανάγκης για αειφορική διαχείρισή του.
  • Στον προβληματισμό για την ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος.

Έτσι, στο πρόγραμμα αυτό:

  • Φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας για το πως δημιουργούνται οι ποταμοί και οι λίμνες, για τον κύκλο του νερού, καθώς και άλλων στοιχείων όπως ο άνθρακας, το άζωτο κ.λ.π.
  • Παρατηρούμε και αναγνωρίζουμε πουλιά.
  • Μελετάμε τη βλάστηση.
  • Καταγράφουμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
  • Ερευνούμε την ποιότητα του νερού.

Στους χώρους του Κέντρου, ξεκινάμε με:

  • Παιχνίδια γνωριμίας
  • Παιχνίδια εμπιστοσύνης με στόχο το δέσιμο της ομάδας και χωρισμό σε υποομάδες.
  • Παιχνίδια με στόχο τον καθορισμό των κανόνων της ομάδας.
  • Θεωρητική προσέγγιση του προγράμματος.
  • Γενικές γνώσεις οικολογίας.

Με ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες στο πεδίο, στοχεύουμε:

  • Στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την αειφορία.
  • Στη βιωματική μάθηση, με χρήση φύλλων εργασίας, όπως:
   • Παρατήρηση και αναγνώριση πουλιών.
   • Μελέτη του υδρόβιου οικοσυστήματος.
   • Καταγραφή ανθρώπινων παρεμβάσεων

Κλείνουμε με δραστηριότητες

στους χώρους του Κέντρου που περιλαμβάνουν:

  • Εργαστήρια αναφορικά με τα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν οι ομάδες στο πεδίο.
  • Εικαστική έκφραση.
  • Παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.
  • Παρουσίαση από τους μαθητές των έργων και των συμπερασμάτων τους.
  • Αξιολόγηση του προγράμματος.
Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/