Τριήμερο σεμινάριο των ΚΠΕ Καστοριάς, Βιστωνίδας, Κιλκίς και Ποροΐων με θέμα: «Οι Λίμνες του Οδικού Άξονα της “Εγνατίας”: Προστασία και Αξιοποίηση», 26-28 Μαΐου 2017

28 Απριλίου 2017 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Το ΚΠΕ Καστοριάς, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα ΚΠΕ: Βιστωνίδας, Κιλκίς και Ποροΐων, συνδιοργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Καστοριά για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, την Παρασκευή 26, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Οι Λίμνες του Οδικού Άξονα της “Εγνατίας”: Προστασία και Αξιοποίηση».

Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 της Κυριακής.

Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται άμεσα με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.», που συντονίζει το ΚΠΕ Καστοριάς.

Συνεπώς, το σεμινάριο απευθύνεται:

α) σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς που ενδιαφέρονται για το θέμα,

β) σε εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο θεματικό δίκτυο,

γ) σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου, και

δ) σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Ξάνθης και Σερρών, όπου και έχουν έδρα τα ΚΠΕ με τη συνεργασία των οποίων υλοποιείται το σεμινάριο.

Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων της πόλης της Καστοριάς.

Συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 50 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι ανάλογος με τον αριθμό αιτήσεων της οικείας Διεύθυνσης. Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ του Διτύου μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από κάθε σχολείο του Δικτύου μπορούν να συμμετέχουν 1 ή και 2 εκπαιδευτικοί.

Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί σχολείων του δικτύου που είναι σε Δ/νσεις που δεν ανήκουν στην εμβέλεια του ΚΠΕ Καστοριάς, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους απευθείας στο ΚΠΕ Καστοριάς, αφού όμως έχουν ενημερώσει τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης τους.

Οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του Δικτύου υποβάλλουν την αίτησή τους απ’ ευθείας στο ΚΠΕ Καστοριάς.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/