Τριήμερο σεμινάριο των ΚΠΕ Αρναίας & Ποροΐων με θέμα: «Η αειφορική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 1-3 Δεκεμβρίου 2017

11 Οκτωβρίου 2017 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Το ΚΠΕ Αρναίας & το ΚΠΕ Ποροΐων συνδιοργανώνουν τριήμερο σεμινάριο Β΄επιπέδου, 25 ωρών από 01 έως 03 Δεκεμβρίου 2017, στη Μαθητική Εστία Αρναίας.

Το σεμινάριο θα έχει τίτλο: «Η αειφορική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Στο θεωρητικό του μέρος θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης, την επανάχρηση συσκευασιών και προϊόντων, την ανακύκλωση για οργανικά και ανόργανα υλικά και τους κανόνες που τη διέπουν και τέλος τους τρόπους διαχείρισης των υπολοίπων απορριμμάτων. Επίσης θα παρουσιαστούν καλές διαχειριστικές πρακτικές στον Ελλαδικό αλλά και Ευρωπαϊκό χώρο. Στο πρακτικό του μέρος θα υλοποιηθούν εργαστήρια σχετικά με το θέμα και θα παρουσιαστούν αντίστοιχα σχολικά προγράμματα Π.Ε.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκδικής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ανακύκλωσης» της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής καθώς και εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Συνολικός αριθμός επιμορφούμενων 46 εκπαιδευτικοί.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ΚΠΕ, θα καλύψουν από το οικείο Τ.Δ.Ε. τους τη διαμονή και τη μετακίνησή τους, ενώ η διατροφή τους θα καλυφθεί από τα ΚΠΕ Αρναίας και Ποροΐων.

Τα ΚΠΕ Αρναίας και Ποροΐων θα καλύψουν από τα Τ.Δ.Ε. τους τις δαπάνες για τη διαμονή και διατροφή των εκπαιδευτικών, ενώ η δαπάνη μετακίνησης θα βαρύνει τους ίδιους εκπαιδευτικούς.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στους Υπεύθυνους Π.Ε. ή Σ.Δ. των οικείων Διευθύνσεων Εκπ/σης έως 25 Οκτωβρίου 2017. Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. ή Σ.Δ. θα κοινοποιήσουν τις αιτήσεις στο ΚΠΕ Αρναίας έως 31 Οκτωβρίου 2017.

Η κατάσταση με τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για το σεμινάριο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Αρναίας στο μενού Νέα-Ανακοινώσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ποροΐων.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/