Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και ο ρόλος του ανθρώπου- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφορική Ανάπτυξη», 29, 30 & 31 Ιανουαρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του Έργου “Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13 Περιφέρειες”, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, το ΚΠΕ Ποροΐων και το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης συνδιοργανώνουν τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε.: «Κλιματικές αλλαγές-ακραία καιρικά φαινόμενα», που συντονίζει το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολείων, που ανήκουν στο Δίκτυο, καθώς και για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος σχετικά με το δίκτυο προγράμματα και / ή επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ποροΐων από Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:30 και θα έχει ως τίτλο:

 

 «Κλιματική Αλλαγή και ο ρόλος του ανθρώπου- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφορική Ανάπτυξη»

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε. με θεματολογία σχετική με την κλιματική αλλαγή.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι: α) η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, β) η εκτίμηση συμμετοχής της ανθρώπινης δραστηριότητας στη σημερινή κλιματική αλλαγή  γ) η πληροφόρηση για τα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής,  δ) η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών,  ε) η αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε., στ) η διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους φορέων και μελών του Δικτύου.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α) Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο.

Β) Σε εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιούν σχετικά προγράμματα και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο.

Γ) Σε υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων τα σχολεία είναι ενταγμένα στο Δίκτυο ή επιθυμούν να ενταχθούν.

Δ) Σε εκπαιδευτικούς – μέλη των Π.Ο. των συνεργαζόμενων με το Δίκτυο ΚΠΕ.

Ε) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου (τακτικά ή αναπληρωματικά)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

16:30-17:00   Προσέλευση – Εγγραφές – Παραλαβή φακέλων

17:00-17:15   Στοχοθεσία Σεμιναρίου

Γκίρμπας  Πασχάλης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ποροΐων

17:15-17:30   Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΚΠΕ Ποροΐων και των δράσεων αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή

                        Χρυσοχόου Βασίλειος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ποροΐων

17:30-17:50   Επιπτώσεις της σημερινής κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον

                        Κουτμάνης Παναγιώτης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης

17.50-18:00   Παρουσίαση του Εθνικού θεματικού δικτύου: «Κλιματικές αλλαγές- ακραία καιρικά φαινόμενα»

Κουραβάνας Γεώργιος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης

18:00-18:45   Το κλίμα της γης στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

Μπάκας Νικόλαος, Λέκτορας Μετεωρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

18:45-19.00   Διάλειμμα

19:00-19:45   Η ενέργεια στην Ελλάδα και οι ΑΠΕ

Ελευθεριάδης Χρήστος, Αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ, Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

19:45-20:30   Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και ανθρώπινα δικαιώματα στον απόηχο της συνδιάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική  αλλαγή

Παπαγεωργίου Μαρίνα,      ΠΕ04.05, Αντιπρόεδρος του Δικτύου ως  εκπρόσωπος του ΥΠ. Π. Ε. Θ.

20:30-21:00   Συζήτηση- Ερωτήσεις

21:00              Δείπνο

 

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

08:00-09:00   Πρωινό

Εργασία πεδίου

09:00-09:45   Μετάβαση από τα Κ. Πορόια στον Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Λιθοτόπου

09:45-10:45   Μελέτη πεδίου: Η λειτουργία του Ρουφράκτη Κερκίνης

Χατζηγαβριήλ Σάββας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

10:45-11:15   Μετάβαση από Λιθότοπο σε μονάδα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο Χαρωπό

11:15-11:45   Μελέτη πεδίου: Η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου

                        Τρέντζιος Πασχάλης, Πρόεδρος εταιρείας Α.Ε. με φωτοβολταϊκά

11:45-12:00   Μετάβαση στα Λουτρά Σιδηροκάστρου

12:00-12:45   Εφαρμογές Γεωθερμίας στο Δήμο Σιντικής

Καρβούνης Γεώργιος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπρόσωπος δήμου Σιντικής

12:45-13:30   Η αειφορική διαχείριση των ιαματικών νερών

Καπρουκανίδης Δημήτριος, Διευθυντής Λουτρών Σιδηροκάστρου

13:30-14:30   Επίσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου

14:30-15:00   Ελαφρύ Γεύμα

15:00-16:00   Μετάβαση στο ΚΠΕ Ποροΐων

16:00-17:00   Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου

17:00-18:30   Ανακοινώσεις (Πόστερ) και Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού των συνεργαζόμενων με το Δίκτυο ΚΠΕ

18:30-19:00   Ανάπτυξη και ανάλυση της κλιματικής αλλαγής μέσω των εκπαιδευτικών υλικών Μ.Κ.Ο. Μια προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού του WWF..

Αβδελά Κατερίνα Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 Msc.

19:00-21:00   Εισηγήσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

21:00              Δείπνο

 

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

08:00-09:00   Πρωινό

09:00-10:30   Βιωματικό Εργαστήριο:

Διδακτικός μετασχηματισμός και δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή σε μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

10:30-12:00   Βιωματικό Εργαστήριο:

Παρατήρηση μετεωρολογικών φαινομένων με απλά και σύγχρονα μέσα

Μανδηλιώτης Σωτήριος, ΠΕ 04, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Σερρών

Χαρισιάδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04

Χρυσοχόου Βασίλειος & Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Π.Ο. ΚΠΕ Ποροΐων

12:00-12:30   Διάλειμμα – Καφές

12:30-14:00   Βιωματικά Εργαστήρια:

Θεατρικό Παιχνίδι για την Κλιματική Αλλαγή

Τσολάκη Ελευθερία & Μήτσκου-Χειρούλη Ευφροσύνη, Π.Ο. ΚΠΕ Ποροΐων

Εποπτικοποίηση ενός περιβαλλοντικού θέματος-χαρτόνια εργασίας

Κουτμάνης Παναγιώτης, Κουραβάνας Γεώργιος & Αγγελής Κωνσταντίνος, Π.Ο. ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης

14:00-14:30   Συζήτηση- Αξιολόγηση

14:30              Ελαφρύ Γεύμα – Λήξη σεμιναρίου

 

Ακολουθούν οι πίνακες συμμετεχόντων.

Παρακαλούνται όσοι κωλύονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να ενημερώσουν εγκαίρως το Κ.Π.Ε. Ποροΐων.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΥΠ.Π.Ε.Θ – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
 1.    Μποφυλάτος Σταύρος Εκπρόσωπος του ΥΠ. Π. Ε. Θ. 4
 2.    Παπαγεωργίου Μαρίνα Αντιπρόεδρος του Δικτύου και  εκπρόσωπος του ΥΠ. Π. Ε. Θ. 4
 3.    Καραλή Ευαγγελία Εκπρόσωπος Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – Υπεύθυνη Έργου 4
 4.    Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – Μέλος Ομάδας Έργου 4

  

ΜΕΛΗ Π.Ο. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΠΕ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.              Μπίνιου Ευαγγελία Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρναίας 3
2.              Αραμπατζής Δημήτριος Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αρναίας 3
3.              Πανάγου Ελένη Υπεύθυνη Κ.Π.Ε.Νέας Κίου. 3
4.              Βρυώνης Ηλίας Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κιλκίς 3
5.              Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς 3

 

 ΜΕΛΗ Π.Ο. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΠΕ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜ. ΜΕΤ
1.              Κεχριμπάρης Γεώργιος Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς 3

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ
1. Κουκλής Κωνσταντίνος ΠΕ70 66ο ΔΣ Θεσ/νίκης Α/θμια Αν. Θεσ/νίκης 3 ΝΑΙ
2. Τόζιου Σουλτάνα ΠΕ60 12ο Νηπ. Καλαμαριάς Α/θμια Αν. Θεσ/νίκης 3 ΝΑΙ
3. Χρυσαφίδου Σουλτάνα ΠΕ70 15ο ΔΣ Καλαμαριάς Α/θμια Αν. Θεσ/νίκης 3 ΝΑΙ
4. Τσαλίκη Χριστίνα   Υπ. ΠΕ Α/θμιας Αν. Θεσ/νίκης Α/θμια Αν. Θεσ/νίκης 3 ΝΑΙ
5. Προδρόμου Νικόλαος ΠΕ70 ΔΣ Αφύτου Α/θμια Χαλκιδικής 3 ΝΑΙ
6. Παπαδοπούλου Μαρία ΠΕ60 2ο Νηπ. Ν. Καλλικράτειας Α/θμια Χαλκιδικής 3 ΝΑΙ
7. Καραμπέτσιου Λαμπρινή ΠΕ60 1ο Νηπ. Ν. Καλλικράτειας Α/θμια Χαλκιδικής 3 ΝΑΙ
8. Σουγιουλτζή Μυρσίνη ΠΕ04.01 1ο Γυμν. Ξάνθης Β/θμια Ξάνθης 3 ΝΑΙ
9. Αναστασιάδου Σοφία ΠΕ04.01 1ο Γυμν. Ξάνθης Β/θμια Ξάνθης 3 ΝΑΙ
10. Γεωργούσης Ευθύμιος ΠΕ01 1ο Γυμν. Ν. Ιωνίας Β/θμια Μαγνησίας 3 ΝΑΙ
11. Μούρτζη Αλεξάνδρα ΠΕ02 ΓΕΛ Αγριάς Β/θμια Μαγνησίας 3 ΝΑΙ
12. Κλούρη Καλλιόπη ΠΕ01 Υπ. Σχ.δρ. Β/θμιας Ξάνθης Β/θμια Ξάνθης 3 ΝΑΙ
13. Δεσποινίδης Χρήστος ΠΕ20 5ο ΔΣ Κιλκίς Α/θμια Κιλκίς 3 ΝΑΙ
14. Ντίνου Αφροδίτη ΠΕ11 5ο ΔΣ Κιλκίς Α/θμια Κιλκίς 3 ΝΑΙ
15. Τσακίρδαη Ελπίδα-Μαρία ΠΕ06 ΔΣ Σκοτούσσας Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
16. Μερτζανίδου Ιωάννα ΠΕ11 ΔΣ Σκοτούσσας Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
17. Λεβεντέλη Σοφία ΠΕ70 ΔΣ Καλών Δέντρων Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
18. Τζίμουλα Βασιλική ΠΕ70 ΔΣ Καλών Δέντρων Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
19. Στεφανίδης Δημήτριος ΠΕ70 13ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΟΧΙ
20. Σαββίδης Παρασκευάς ΠΕ70 3ο Δημ. Σχ Κιλκίς Α/θμια Κιλκίς 3 ΝΑΙ
21. Μπλάτση Γεωργία ΠΕ70 Υπεύθ. Σχολ. Δρ. Α/θμια Κιλκίς 3 ΟΧΙ
22. Σελερίδης Πρόδρομος ΠΕ03 Ειδικό ΤΕΕ Σερρών Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
23. Γεωργιάδης Ιωάννης ΠΕ70 ΔΣ Ροδόπολης Α/θμια Σερρών 3 ΟΧΙ
24. Ρούντος Νικόλαος ΠΕ70 ΔΣ Κερκίνης Α/θμια Σερρών 3 ΟΧΙ
25. Κούκος Εμμανουήλ ΠΕ04 ΓΕΛ Κ.Ποροΐων Β/θμια Σερρών 3 ΟΧΙ
26. Τορουνίδης Χρήστος ΠΕ02 ΓΕΛ Κ.Ποροΐων Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
27. Καραμπούκα Μαρία ΠΕ11 ΓΕΛ Κ.Ποροΐων Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
28. Ανδρεάδης Ανδρέας ΠΕ70 ΔΣ Χειμάρρου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
29. Τρυφέρη Βικτωρία ΠΕ14.04 1ο Γυμν. Ξάνθης Β/θμια Ξάνθης 3 ΝΑΙ
30.  Δήμου Αντώνιος ΠΕ70 ΔΣ Σκοτούσσας Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
31. Αβατάγγελος Παναγιώτης ΠΕ70 ΔΣ Ν. Σουλίου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
32. Κιτσάτης Νικόλαος ΠΕ70 20ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
33. Γκουτουλούδη Μαρία ΠΕ20 ΔΣ Μαυροθάλασσας Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
34. Καραμανλάκη Κρυσταλλία ΠΕ11 ΔΣ Σκουτάρεως Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
35. Κεραμιτσόπουλος Δημήτριος ΠΕ70 3ο ΔΣ Νιγρίτας Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
36. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος ΠΕ11 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
37. Καζάκης Χρήστος ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
38. Μυγδαλάς Θωμάς ΠΕ01 Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
39. Καρπάτσης Αθανάσιος ΠΕ04 Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
40. Ναζηρίδης Παύλος ΠΕ19 Γυμν Βυρώνειας Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙ

ΝΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟ

ΝΗ

1 Λάτσιου Έλσα ΠΕ70 ΔΣ Χειμάρρου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
2 Λούλη Μαριάνθη ΠΕ70 ΔΣ Ν. Σουλίου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
3 Σταϊκόπουλος Κωνστ ΠΕ70 ΔΣ Ν. Σουλίου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
4 Δελιοτζάκης Ζήσης ΠΕ70 20ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
5 Πισκιούλης Μιχαήλ ΠΕ70 20ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
6 Στεργίου Φώτιος ΠΕ70 20ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
7 Πετρίδης Θωμάς ΠΕ70 15ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
8 Μηλιώτας Ιωάννης ΠΕ70 3ο ΔΣ Νιγρίτας Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
9 ΠαπασημακοπούλουΜ ΠΕ06 ΔΣ Βαλτοτοπίου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
10 Γερμανοπούλου Ιωάν. ΠΕ15 Γυμν. Σιδ/στρου Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
11 Αρβαντά Αγγελική ΠΕ 18.13 2ο ΕΠΑΛ Σερρών Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
12 Νάτση Χαρίκλεια ΠΕ 19 2ο ΕΠΑΛ Σερρών Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
13 Γεωργιτζίκης Δημοσθ. ΠΕ 18.13 2ο ΕΠΑΛ Σερρών Β/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
14 Δέμονα Χριστίνα ΠΕ 70 15ο ΔΣ Σερρών Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ
15 Καρρά Χρυσάνθη ΠΕ11 ΔΣ Βαλτοτοπίου Α/θμια Σερρών 3 ΝΑΙ

 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
1 Κουτμάνης Παναγιώτης Πρόεδρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης 3
2 Παπαγεωργίου Μαρίνα Αντιπρόεδρος του Δικτύου, Εκπρόσωπος του ΥΠ. Π. Ε. Θ. 3
3 Δημοπούλου Μαρία Μέλος, Υπεύθυνη  Π.Ε.  Α/θμιας   Α΄ Αθήνας 3
4 Κουραβάνας Γεώργιος Μέλος, ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης 3
5 Ζαχαριάδου Δέσποινα Μέλος, ΚΠΕ Νέας Κίου 3
  6 Κουντουριώτης Γεώργιος Αναπληρωμ. Μέλος, Δ/ντής 3ου Γυμν. Θηβών 3

 

 

 

 

 

 

 

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/