Επιμορφωτική Δράση και Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων με θέμα: «Μαθαίνω και Προσεγγίζω το Περιβάλλον με όχημα τις Φυσικές Επιστήμες», 1 Απριλίου 2016

2 Μαρτίου 2016 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Τo Κέντρo Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών, τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Σερρών και το ΓΕΛ Κ. Ποροΐων διοργανώνει στη 1 Απριλίου 2016 :

α. επιμορφωτική δράση σε μαθητές και

β. επιμορφωτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς με τίτλο:
«Μαθαίνω και Προσεγγίζω το Περιβάλλον με όχημα τις Φυσικές Επιστήμες»
α. Η επιμορφωτική δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΚΠΕ Ποροΐων και του ΓΕΛ Κ. Ποροΐων από τις 09:00 μέχρι και τις 13:00 της Παρασκευής 1 Απριλίου 2016 και θα περιλαμβάνει πειράματα φυσικών επιστημών με μαθητές Δημοτικού Σχολείου (τάξεις Ε & ΣΤ), Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με στόχο την κατανόηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους. Στη δράση αυτή θα συμμετέχουν ως εισηγητές- συντονιστές εργαστηρίων οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Ροδόπης, οι οποίοι θα εστιάσουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες: λειτουργία βιογεωχημικών κύκλων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ρύπανση περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή και κατανόηση μικρόκοσμου-μακρόκοσμου.
Το πρόγραμμα της δράσης θα έχει ως ακολούθως:

α. Για τα Δημοτικά Σχολεία (Άνω Ποροΐων, Καστανούσας και Ροδόπολης):
Η δράση θα υλοποιηθεί στο χώρο του ΚΠΕ Ποροΐων από τις 09:00 – 12:00.
Οι μαθητές θα χωριστούν σε 2 ομάδες:
Πρόγραμμα (Ομάδας Α):
Ομάδα Α ( Ε’ τάξη των Δ.Σ. Άνω Ποροΐων, Καστανούσας και Ροδόπολης)
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Φαρδέλα Πηνελόπη, Φυταγκουρίδου Όλγα,
Παπαδοπούλου Μαρία

09:00 – 10:30: Θεωρητική παρουσίαση – Περιβαλλοντικά παιχνίδια ευαισθητοποίησης
10:30 – 10:45: Διάλειμμα
10:45 – 11:45: Πειράματα φυσικών επιστημών
Πρόγραμμα (Ομάδας Β):
Ομάδα Β: (ΣΤ’ τάξη των Δ.Σ. Άνω Ποροΐων, Καστανούσας και Ροδόπολης )
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Δανατζής Ιωάννης, Στόκα Βασιλική

09:00 – 10:30: Πειράματα φυσικών επιστημών
10:30 – 10:45: Διάλειμμα
10:45 – 11:45: Θεωρητική παρουσίαση – Περιβαλλοντικά παιχνίδια ευαισθητοποίησης
β. Για τα Γυμνάσια (Κάτω Ποροΐων και Λιβαδιάς):
Η δράση θα υλοποιηθεί στο χώρο του Γυμνασίου – ΓΕΛ Κ. Ποροΐων από τις 09:00 – 12:00.
Οι μαθητές θα χωριστούν σε 8 ομάδες:
Πρόγραμμα ( Ομάδες 1-4):
Ομάδα 1: Α τάξη του Γυμνασίου Λιβαδιάς
Συνοδός εκπαιδευτικός: Ιωαννίδου Ευδοξία
Ομάδα 2: Β τάξη του Γυμνασίου Λιβαδιάς
Συνοδός εκπαιδευτικός: Ζησοπούλου Έφη
Ομάδα 3: Γ1 του Γυμνασίου Κ. Ποροΐων
Συνοδός εκπαιδευτικός: Καραμπέρη Κωνσταντία
Ομάδα 4: Γ2 του Γυμνασίου Κ. Ποροΐων
Συνοδός εκπαιδευτικός: Κερογλίδης Θεόδωρος

09:00 – 09:30: Θεωρητική παρουσίαση
09:30 – 10:30: Περιβαλλοντικά παιχνίδια ευαισθητοποίησης
10:30 – 10:40: Διάλειμμα
10:40 – 11:40: Πειράματα φυσικών επιστημών

Πρόγραμμα ( Ομάδες 5-8):

Ομάδα 5: Β1 του Γυμνασίου Κ. Ποροΐων
Συνοδός εκπαιδευτικός: Σαββαΐδης Ιωάννης
Ομάδα 6: Β2 του Γυμνασίου Κ. Ποροΐων
Συνοδός εκπαιδευτικός: Πάσχος Βασίλειος
Ομάδα 7: Α1 του Γυμνασίου Κ. Ποροΐων και Γ (7 άτομα) του Γυμνασίου Λιβαδιάς
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Σάββα Θάλεια, Γραμματίκα Πασχαλίνα
Ομάδα 8: Α2 του Γυμνασίου Κ. Ποροΐων και Γ (7 άτομα) του Γυμνασίου Λιβαδιάς
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Κουπατσιάρη Στέλλα, Κολοβόδα Ανθή

09:00 – 09:30: Θεωρητική παρουσίαση
09:30 – 10:30: Πειράματα φυσικών επιστημών
10:30 – 10:40: Διάλειμμα
10:40 – 11:40: Περιβαλλοντικά παιχνίδια ευαισθητοποίησης
γ. Για το ΓΕΛ Κ. Ποροΐων και το ΕΠΑΛ Ροδόπολης:
Η δράση θα υλοποιηθεί στο χώρο του Γυμνασίου – ΓΕΛ Κ. Ποροΐων από τις 10:00 – 13:00.
Οι μαθητές θα χωριστούν σε 5 ομάδες:

Πρόγραμμα (Ομάδες 1-5):

Ομάδα 1: (Α1 του ΓΕΛ Κ. Ποροΐων και Α (5 άτομα) του ΕΠΑΛ Ροδόπολης)
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Παναγούδης Πέτρος
Ομάδα 2: (Α2 του ΓΕΛ Κ. Ποροΐων και Α (5 άτομα) του ΕΠΑΛ Ροδόπολης)
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Αραμπατζής Δημήτριος, Λαμπρόπουλος Βασίλειος
Ομάδα 3: (Β1 του ΓΕΛ Κ. Ποροΐων και Α (6 άτομα) του ΕΠΑΛ Ροδόπολης)
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Τορουνίδης Χρήστος, ΓώτταςΦίλιππος
Ομάδα 4: (Β2 του ΓΕΛ Κ. Ποροΐων και Α (6 άτομα) του ΕΠΑΛ Ροδόπολης)
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Καραμπούκα Μαρία, Μάντζιος Θωμάς
Ομάδα 5: (Γ1 και Γ2 του ΓΕΛ Κ. Ποροΐων)
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Καραθανάση Μαρία, Παντελίδης Παναγιώτης
10:00 – 11:30: Θεωρητική παρουσίαση με θέμα: Προσεγγίζω το μακρόκοσμο
αποκαλύπτοντας το μικρόκοσμο
11:30 – 10:40: Διάλειμμα
11:40 – 12:55: Πειράματα φυσικών επιστημών

 

β. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο χώρο του ΚΠΕ Ποροΐων από τις 16.00 έως και τις 20.00 της Παρασκευής 1 Απριλίου 2016 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων μέσα από τα πειράματα που θα παρουσιάσουν οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Ροδόπης στις θεματικές της λειτουργίας βιογεωχημικών κύκλων, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κατανόησης μικρόκοσμου-μακρόκοσμου.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:00 Έναρξη
16:00-16:15 Στοχοθεσία Σεμιναρίου. Παρουσίαση Προγραμμάτων και δράσεων του ΚΠΕ Ποροΐων
Πασχάλης Γκίρμπας, Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΠΕ Ποροΐων
16:15-17:00 Κατανοώ τις έννοιες της κλιματικής αλλαγής με απλά πειράματα
Σωτήριος Μανδηλιώτης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Σερρών
17:00-17:45 «Ανθρώπινες επιθέσεις» σε φυσικογεωχημικές διεργασίες
Μαρία Θεολόγου, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Χαλκιδικής
17:45-18:00 Διάλειμμα καφέ με εδέσματα
18:00-18:45 Πειραματίζομαι-Παρατηρώ-Κατανοώ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας
Παναγιώτης Μουρούζης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κέρκυρας
Σωτήριος Μανδηλιώτης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Σερρών
18:45-19:30 Αξιοποίηση φυσικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας σε μικρή κλίμακα
Νικόλαος Ιωάννου, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Πιερίας
19:30-20:15 Ανθρώπινες Δράσεις-Επιδράσεις στο Περιβάλλον
Φωτεινή Δεληγιάννη, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ημαθίας
Σεραφείμ Μπίτσιος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας
20:15-21:00 Προσεγγίζω το μακρόκοσμο αποκαλύπτοντας το μικρόκοσμο
Σοφία Κυριαζοπούλου, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ροδόπης
21:00 Λήξη σεμιναρίου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
1. Σωτήριος Μανδηλιώτης Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Σερρών 2
2. Μαρία Θεολόγου Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Χαλκιδικής 2
3. Παναγιώτης Μουρούζης Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κέρκυρας 3
4. Νικόλαος Ιωάννου Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Πιερίας 2
5. Φωτεινή Δεληγιάννη Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ημαθίας 2
6. Σεραφείμ Μπίτσιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 2
7. Σοφία Κυριαζοπούλου Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ροδόπης 2
8. Γκίρμπας Πασχάλης Υπεύθυνος ΚΠΕ Ποροΐων –
9. Χρυσοχόου Βασίλειος Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ποροΐων –
10. Μήτσκου-Χειρούλη Ευφροσύνη Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων –
11. Τσολάκη Ελευθερία Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων –
12. Κωνσταντινίδης Λεωνίδας Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων –
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ Ε, ΣΤ ΦΑΡΔΕΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 14
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Ε ΦΥΤΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 11
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤ ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Ε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 17
5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΣΤ ΣΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19
6. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Α1 ΣΑΒΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 14
7. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Α2 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 14
8. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Β1 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 17
9. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Β2 ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17
10. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Γ1 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 18
11. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Γ2 ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18
12. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ Α ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 18
13. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ Β ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 18
14. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ Γ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 14
15. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Α1 ΠΑΠΑΓΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 17
16. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Α2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17
17. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Β1 ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16
18. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Β2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 16
19. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Γ1 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 14
20. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Γ2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14
21. ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Α1,Α2 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΩΤΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 22
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1. ΣΙΩΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ 0401 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
3. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ 06 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
4. ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ 07 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
5. ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
6. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 02 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
7. ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 0401 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
8. ΚΟΥΚΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ 04 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
9. ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 02 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
10. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 09 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ 04 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
12. ΠΑΠΑΓΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ 03 ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ
13. ΓΩΤΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ 19 ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
14. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ 0401 ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
15. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
16. ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 70 20 ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ
17. ΦΑΡΔΕΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
18. ΚΑΨΟΧΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
19. ΒΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
20. ΔΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
21. ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
22. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕ 11 ΔΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
23. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣΘΩΜΑΣ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
24. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥΕΦΗ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
25. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ19 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
26. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
28. ΦΥΤΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
29. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
30. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
31. ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
32. ΤΣΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
33. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
34. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
35. ΠΡΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
36. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
37. ΚΟΝΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
38. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
39. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
40. ΣΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
41. ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ 70 ΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
42. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
43. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ
44. ΣΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ 70 6ο ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ
45. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ 70 1ο ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ
46. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 70 1ο ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ
47. ΤΖΙΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
48. ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ 70 ΔΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που επιλέχθηκαν, να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ Ποροΐων για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ή την αδυναμία συμμετοχής τους.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/