Μονοήμερο σεμινάριο των Κ.Π.Ε. Κιλκίς, Ελ. Κορδελιού-Βερτίσκου & Ποροΐων με θέμα: «Η Κλιματική αλλαγή είναι εδώ…», 24 Φεβρουαρίου 2018

8 Φεβρουαρίου 2018 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Τα ΚΠΕ Κιλκίς, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και ΚΠΕ Ποροϊων, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς,  Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και Σερρών πρόκειται να υλοποιήσουν μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:  «Η Κλιματική αλλαγή είναι εδώ…».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων, στη θεματική «κλιματική αλλαγή», υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση στοχεύει στην κατανόηση και διερεύνηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των συνεπειών του, τη σύνδεσή του με την κλιματική αλλαγή και δραστηριότητες και δράσεις στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος με απώτερο στόχο την εκπαιδευτική αξιοποίησή των ζητημάτων που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη μέσα στην τάξη.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κιλκίς,  το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 9:30 – 15:00. Οι διαστάσεις του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής θα προσεγγιστούν μέσω βιωματικών εργαστηρίων και θεωρητικών εισηγήσεων σύμφωνα με το  πρόγραμμα που ακολουθεί.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

          Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

09.30 -09.45 Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλων και υλικού, χαιρετισμοί
09.45  – 10.00 Στόχοι σεμιναρίου – Παρουσίαση συνεργαζόμενων ΚΠΕ

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, ΚΠΕ Ποροΐων, ΚΠΕ Κιλκίς,

10.00  – 10.30  Η εξελισσόμενη Κλιματική Αλλαγή…

Δ. Μελάς, Καθηγητής,  Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

10.30 – 10.50 Κλιματική Αλλαγή και δασικά οικοσυστήματα.

Γ. Βούρτσας,  Δασάρχης Κιλκίς

Γ. Καγιάννης, Αναπλ. Δασάρχης Κιλκίς

10.50 – 11.10 Κλιματική Αλλαγή και βιοποικιλότητα.

Η. Βρυώνης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς

Χ. Χρυσανθόπουλος, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

11.10 – 11.30 Διάλλειμα – καφές
11.30 – 11.50 Η Κλιματική Αλλαγή:  από την Εκπαίδευση… στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Χ. Αθανασίου, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου

Η. Βρυώνης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς

 

 11.50 –13.50  «Εργαστήριο για την Κλιματική αλλαγή»

Σ.  Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής

Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ

13.50 – 14.30 Παρουσιάσεις εργαστηρίων  – «Εργαστήριο: Το δέντρο της Κλιματικής Αλλαγής»

Σ. Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής

Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ

14.30 – 15.00  Συμπεράσματα – συζήτηση  – αξιολόγηση σεμιναρίου
15.00 Λήξη – πρόχειρο γεύμα συμμετεχόντων

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/