Μονοήμερο σεμινάριο των Κ.Π.Ε. Ελ. Κορδελιού-Βερτίσκου, Κιλκίς & Ποροΐων με θέμα «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 20 Ιανουαρίου 2018

8 Ιανουαρίου 2018 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Τα ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, ΚΠΕ Κιλκίς και ΚΠΕ Ποροϊων, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Σερρών πρόκειται να υλοποιήσουν μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 9:00 – 15:00.
Οι διαστάσεις του ζητήματος «Περιβάλλον και ανθρώπινα δικαιώματα» θα προσεγγιστούν μέσω βιωματικών εργαστηρίων και θεωρητικών εισηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
09.00 – 09.15 Προσέλευση -Εγγραφές- Παραλαβή φακέλων και υλικού
09.15 – 09.45 Παρουσίαση συνεργαζόμενων ΚΠΕ (εκπαιδευτικά προγράμματα – δίκτυα, επιμορφωτικές δράσεις, άλλες δράσεις)
ΚΠΕ Ποροΐων , ΚΠΕ Κιλκίς, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
09.45 – 10.05 Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Εκπαιδευτικά υλικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ηλίας Βρυώνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς
Γιώργος Σλαυκίδης, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
10.05 – 10.25 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σεμιναρίου – εισαγωγή στα εργαστήρια
Παντελής Μάναλης, π. Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Πειραιά
Σπυριδούλα Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής
10.25 – 11.30 «Κάνε ένα βήμα εμπρός…» Εκπαιδευτική δραστηριότητα – εργαστήριο
Παντελής Μάναλης, πρώην Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Πειραιά
Σπυριδούλα Μαργαρίτη, πρώην Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής
Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ
11.30 – 12.00 Διάλλειμα
12.00 – 14.30 «Κλιματική αλλαγή – πόλεμος – περιβαλλοντικοί πρόσφυγες» Εργαστήριο σε ομάδες
Παντελής Μάναλης, π. Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Πειραιά
Σπυριδούλα Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής
Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ
14.30 – 15.00 Συμπεράσματα – Αξιολόγηση – Λήξη

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/