Μονοήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Ποροΐων με θέμα: «Αυτοκίνηση- Εκπαίδευση- Περιβάλλον», 4 Νοεμβρίου 2017

19 Σεπτεμβρίου 2017 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, η Λέσχη Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών Σερρών και το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ θα υλοποιήσουν  μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών στις 4 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο με θέμα:

«Αυτοκίνηση- Εκπαίδευση- Περιβάλλον»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης,  Κιλκίς, Δράμας, Καβάλας και Σερρών, 5 από κάθε Διεύθυνση με συμπλήρωση αναπληρωματικών ανάλογα με το ποσοστό ενδιαφέροντος.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις που θα εστιάζουν στην Διαθεματικότητα και στο τρίπτυχο Οικολογία- Οικονομία- Ασφάλεια. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ποροΐων: http://kpe-poroion.gr/

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους, που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο (υπόδειγμα 1), στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι και την 2-10-2017 ημέρα Δευτέρα. Οι Υπεύθυνοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο ΚΠΕ Ποροΐων μέχρι και την 4-10-2017 ημέρα Τετάρτη, κατάσταση με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή Εκπαίδευσης καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών με email: kpeporoi@otenet.gr .

Τα  έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών  θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Ποροΐων ή την υπηρεσία τους.

Σε όσους επιλεγούν και παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

Με εκτίμηση

 

            Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Ποροΐων

 

 

ΓΚΙΡΜΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

                                                               (υπόδειγμα 1)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ

                                               4 Νοεμβρίου 2017, με θέμα:

«Αυτοκίνηση- Εκπαίδευση- Περιβάλλον»

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ…………………….(Υποχρεωτικό)

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………  EMAIL:……………………….……………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:…………………………………

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΝΙΜΗ/ΟΣ □   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ/ΗΣ □

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………ΠΕ……

Μετά από ενημέρωσή  μου από το υπ’ αρ. πρωτ 70/22-09-2017 σχετικό έγγραφο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων με θέμα: «Αυτοκίνηση- Εκπαίδευση- Περιβάλλον»

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………

 

………../………../2017

Ο/Η ΑΙΤ……..

 

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/