Ημερίδα με θέμα: «Η πορεία του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση Χαρτιού στα σχολεία», 9 Μαΐου 2017

19 Απριλίου 2017 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων και oι Σύμβουλοι της 6ης και της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών διοργανώνουν, επιμορφωτική ημερίδα στο χώρο του ΚΠΕ, την Τρίτη 9 Μαΐου 2017, από 9:00 μέχρι 14:00, με θέμα:

«Η πορεία του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση Χαρτιού στα σχολεία»

Η ημερίδα απευθύνεται στους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων της 6ης και της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

Κύριοι στόχοι της εν λόγω ημερίδας αποτελούν η Οργάνωση και Διοίκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, η πορεία του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες και οι καλές πρακτικές περί Διαχείρισης Απορριμμάτων και ειδικότερα η προώθηση της Ανακύκλωσης Χαρτιού και Βιβλίων στα σχολεία σύμφωνα με το πρόγραμμα  «Το χαρτί του μέλλοντος μας» περί ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία της χώρας (έγγραφο ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Πρωτ.41368 / 10-03-2017).

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

8:30-9:00       Προσέλευση – Εγγραφές .

9:00-9:15       Έναρξη ημερίδας. Χαιρετισμοί      

9:15-9:30       Στοχοθεσία της ημερίδας.

Παρασκευάς Παρασκευάς, Σύμβουλος της 6ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

Ρέλλου Μαρία, Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

9:30-10:00     Ενημέρωση για τα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΠΕ Ποροΐων

Γκίρμπας Πασχάλης, Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΠΕ Ποροΐων

10:00-10:30  Διαχείριση Απορριμμάτων και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση Χαρτιού στα σχολεία.

Γκίρμπας Πασχάλης, Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΠΕ Ποροΐων

Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων

10:30-10:45  Διάλειμμα

10:45-11:30  Οργάνωση και Διοίκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Παπασταμόπουλος Ξενοφών, Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

11:30-12:30  Η Πορεία του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες.

Παρασκευάς Παρασκευάς, Σύμβουλος της 6ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

Ρέλλου Μαρία, Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

12:30-14:00  Βιωματικό Εργαστήριο: Σχεδιασμός ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης για την Διαχείριση Απορριμμάτων στα σχολεία.

Χρυσοχόου Βασίλειος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ποροΐων

Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων

Μήτσκου-Χειρούλη Ευφροσύνη, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων

Τσολάκη Ελευθερία, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων

14:00-14:3Συζήτηση-Αξιολόγηση

14:30              Λήξη ημερίδας.

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/