ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα του ΚΠΕ Ποροΐων:

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ΚΠΕ (και στη Μαθητική Εστία). Υποχρεούνται ακόμη να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες των ομάδων.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές-τριες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μπουφάν, παπούτσια κατάλληλα για πορεία.

Οι μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί διαμένουν στη Μαθητική Εστία Ποροΐων.

Για τα μονοήμερα προγράμματα:
Το ΚΠΕ παρέχει σάντουιτς και νερό / χυμό.

Άτομα που δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα δεν μπορούν να φιλοξενηθούν.

Σε περίπτωση ματαίωσης της επίσκεψης παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το ΚΠΕ το αργότερο ένα μήνα πριν, για να δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης από άλλο σχολείο.

Τα σχολεία, για θέματα που αφορούν στη φιλοξενία τους, να απευθύνονται στη Μαθητική Εστία Ποροΐων (τηλ. 2323022279) για να ενημερώσουν για τον ακριβή αριθμό των μαθητών τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν.

Κατά την άφιξή σας στο ΚΠΕ παρακαλούμε ο/η επικεφαλής της επίσκεψης να δίνει:
1. την έγκριση μετακίνησης από την Περιφέρεια,
2. την κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών-τριων καιτων εκπαιδευτικών, οι οποίοι παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα
3. το πρακτικό του σχολείου

Το λεωφορείο σας θα πρέπει να παραμένει σε όλη τη διάρκεια τουπρογράμματος για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Ακολουθεί Πίνακας με τις εγκεκριμένες προγραμματισμένες επισκέψεις για το σχολικό έτος 2016-17 στο ΚΠΕ Ποροΐων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αριθμός έγκρισης: 25034/Δ2/15-2-2017):

Download (PDF, 618KB)

 

 

 

 

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/