Διήμερο σεμινάριο των Κ.Π.Ε. Ποροΐων, Κιλκίς & Αρναίας με θέμα: «Η συμβολή των βοτανικών κήπων στην εκπαίδευση για την αειφορία», 19 & 20 Μαΐου 2018

2 Μαΐου 2018 kpeporoia Ημερίδες - Σεμινάρια

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, Κιλκίς και Αρναίας σε συνεργασία με το Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, στο πλαίσιο του Έργου «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες ΛΑΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο με θέμα:

 

«Η συμβολή των βοτανικών κήπων στην εκπαίδευση για την αειφορία»

 

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε 61 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και την αειφορική διαχείρισή τους.
  • Η ανάδειξη του πλούτου και της μοναδικότητας των ελληνικών αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών και η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των οικοσυστημάτων.
  • Τα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και η συμβολή τους στη διαθεματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος.
  • Η ιδιαίτερη σημασία των σχολικών κήπων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Διάρκεια σεμιναρίου: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου και Κυριακή 20 Μαΐου 2018. Ειδικότερα:

Έναρξη (Προσέλευση – Εγγραφές), το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00

Λήξη εργασιών, την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση και βιωματικά εργαστήρια στους χώρους του Κ.Π.Ε. Ποροΐων και επίσκεψη πεδίου (Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων).

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/05/2018
09:00 – 09:15 Προσέλευση
09:15 – 09:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
09:30 – 09:45 Προγράμματα και δράσεις των ΚΠΕ Ποροΐων, Κιλκίς & Αρναίας.

Γκίρμπας Πασχάλης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ποροΐων, Βρυώνης Ηλίας, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς, Μπίνιου Ευαγγελία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρναίας

09:45 – 10:30 Πλούτος – μοναδικότητα ελληνικής χλωρίδας και αειφορική αξιοποίηση: το παράδειγμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.

Δρ Κρίγκας Νικόλαος, Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

10:30 – 11:15 Πολλαπλασιαστικό υλικό και καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών: κατάρτιση, ευκαιρίες και προκλήσεις.

Δρ Γρηγοριάδου Κατερίνα, Ερευνήτρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

11:15 – 11:45 Ευκαιρίες για δημιουργικές αποδράσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.

Δρ Κρίγκας Νικόλαος, Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

11:45 – 12:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
12:00 – 12:15 Διάλειμμα καφέ με εδέσματα
12:15 – 13:00 Τα ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά ως σύγχρονες υπερτροφές: αφορμή για σχέδια εργασίας.

Κρίγκας Νικόλαος, Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

13:00 – 14:30 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια:

1.Αναγνώριση αυτοφυών φυτών με χρήση κλείδας και στερεοσκοπίου.

Δρ Κρίγκας Νικόλαος, Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

 

2.Βότανα και ροφήματα: Μια εκπαιδευτική πρόταση για την ενεργοποίηση των αισθήσεων.

Μπίνιου Ευαγγελία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρναίας

Κύρτση Ανθή & Σαμαρά Χριστίνα, Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Αρναίας

14:30 – 15:30 Ελαφρύ γεύμα
15:30 – 17:00 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια:

1.Δημιουργούμε τον δικό μας κήπο με αρωματικά φυτά και βότανα.

Βρυώνης Ηλίας, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

Κεχλιμπάρης Γιώργος, Αθανασιάδης Ιωάννης, Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Κιλκίς

Λιλιόπουλος Νικόλαος & Μπεκιάρης Γεώργιος, Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Νάουσας

 

2.Αναγνώριση αυτοφυών φυτών με χρήση κλείδας και στερεοσκοπίου.

Δρ Κρίγκας Νικόλαος, Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

17:00 – 17:30 Διάλειμμα καφέ
17:30 – 18:30 Διαδραστική έκθεση AROMATISTAS του προγράμματος BigPicnic (Horizon 2020).

Δρ Κρίγκας Νικόλαος, Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

18:30 – 19:00  Ο παιδευτικός ρόλος του σχολικού κήπου.

Θυμάκης Νικόλαος, Γεωπόνος MSc, Συνεργάτης του ΒΒΚΚ

19:00 – 20:30 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια:

1.Βότανα και ροφήματα: Μια εκπαιδευτική πρόταση για την ενεργοποίηση των αισθήσεων.

Μπίνιου Ευαγγελία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρναίας

Κύρτση Ανθή & Σαμαρά Χριστίνα, Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Αρναίας

 

2.Δημιουργούμε τον δικό μας κήπο με αρωματικά φυτά και βότανα.

Βρυώνης Ηλίας, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

Κεχλιμπάρης Γιώργος, Αθανασιάδης Ιωάννης, Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Κιλκίς

Λιλιόπουλος Νικόλαος & Μπεκιάρης Γεώργιος, Μέλη ΠΟ ΚΠΕ Νάουσας

20:30 – 21:00 Συζήτηση – Ανατροφοδότηση.
21:00 Δείπνο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/05/2018
09:00 – 09:30 Καφές με εδέσματα
09:30 – 10:00 Η καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στην πράξη.

Καραφυλλίδου Μαρία, Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών Κάτω Ποροΐων

Αυγερινός Θεόδωρος, Φαρμακοποιός

10:00 – 10:45 Η αειφορική διάσταση του σχολικού κήπου. Καλές πρακτικές σχολείων.

Αθανασόπουλος Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος Γεωπόνων

10:45 – 12:15 Μετάβαση με λεωφορείο στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων
 

12:15 – 14:30

Επίσκεψη πεδίου στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων:

α. Κήπος των Αισθήσεων.

β. Το μονοπάτι της βιοποικιλότητας.

Δρ Κρίγκας Νικόλαος,  Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

Θυμάκης Νικόλαος, Γεωπόνος MSc, Συνεργάτης του ΒΒΚΚ

ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων

14:30 – 15:00 Συζήτηση – Αξιολόγηση.
15.00 Λήξη – Ελαφρύ γεύμα – Επιστροφή με λεωφορείο στο ΚΠΕ Ποροΐων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘ. ΕΚΠ.
1. ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 21 ΔΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α ΑΝΑΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 01
2. ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ71 89 ΔΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α ΑΝΑΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 02
3. ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70 51 ΔΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 03
4. ΤΖΙΡΙΤΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ70 4 ΔΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 04
5. ΚΡΙΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 05
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΕ70 ΔΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 01
7. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ60 2 ΝΗΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 02
8. ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 1 ΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 03
9. ΣΟΥΜΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 2 ΔΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 04
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΔΣ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 05
11. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΗΜΑΘΙΑΣ 1
12. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ71 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΗΜΑΘΙΑΣ 2
13. ΛΑΝΤΖΟΣ    ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 9 ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΗΜΑΘΙΑΣ 3
14. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α ΗΜΑΘΙΑΣ 4
15. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΓΡΙΒΑΣ Α ΚΙΛΚΙΣ 1
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΣΑ ΠΕ70 9 ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ Α ΚΙΛΚΙΣ 2
17. ΚΕΚΕΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΕ60 1 ΝΗΠ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Α ΚΙΛΚΙΣ 3
18. ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΔΑΦΝΗ ΠΕ70 1 ΔΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Α ΚΙΛΚΙΣ 4
19. ΣΚΕΚΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΣ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ Α ΞΑΝΘΗΣ
20. ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠE70 9 ΔΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Α ΠΕΛΛΑΣ
21. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α ΠΕΛΛΑΣ
22. ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ 11 ΔΙΑΘ. ΠΥΣΠΕ Α ΠΙΕΡΙΑΣ 1
23. ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 10 ΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α ΠΙΕΡΙΑΣ 2
24. ΜΠΡΕΣΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ70 ΔΣ Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Α ΠΙΕΡΙΑΣ 3
25. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ 60 ΝΗΠ. ΡΗΤΙΝΗΣ Α ΠΙΕΡΙΑΣ 4
26. ΚΑΤΖΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ Α ΡΟΔΟΠΗΣ
27. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΣΑ ΠΕ70 ΔΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 01
28. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 ΔΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 02
29. ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 03
30. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΠΡΟΒΑΤΑ Α ΣΕΡΡΩΝ 04
31. ΣΑΝΔΡΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΠΕ 70 6 ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ Α ΣΕΡΡΩΝ 05
32. ΖΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΝΕΑ ΡΟΔΑ Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
33. ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΑΝΝΑ ΠΕ60 1 ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 2 ΝΗΠ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
35. ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 2 ΓΥΜΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 01
36. ΓΥΛΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΠΕ02 2 ΓΥΜΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 02
37. ΕΡΥΦΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 11 ΓΕΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 03
38. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΕ0402 5 ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 04
39. ΔΗΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 2 ΓΥΜΝ ΤΟΥΜΠΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 05
40. ΜΟΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 1 ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 01
41. ΛΥΚΑΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ32 ΓΕΛ ΑΣΣΗΡΟΥ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 02
42. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ0404 2 ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 03
43. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ0405 2 ΓΥΜΝ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 04
44. ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕ0401 1 ΓΥΜΝ. ΞΑΝΘΗΣ Β ΞΑΝΘΗΣ
45. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ0250 3 ΓΥΜΝ. ΕΔΕΣΣΑΣ Β ΠΕΛΛΑΣ
46. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 2 ΓΥΜΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Β ΠΕΛΛΑΣ
47. ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 1
48. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ08 ΓΥΜΝ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 2
49. ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ07 ΓΥΜΝ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 3
50. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΡΟΔΟΠΗΣ 1
51. ΣΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02 4 ΓΥΜΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΡΟΔΟΠΗΣ 2
52. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 4 ΓΥΜΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΡΟΔΟΠΗΣ 3
53. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 3 ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΡΟΔΟΠΗΣ 4
54. ΣΤΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ80 2 ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ
55. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 ΔΙΕΥΘ. Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ
56. ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ91 ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Β ΣΕΡΡΩΝ 01
57. ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04 ΓΕΛ Ν.ΣΚΟΠΟΥ Β ΣΕΡΡΩΝ 02
58. ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΓΕΛ Ν.ΣΚΟΠΟΥ Β ΣΕΡΡΩΝ 03
59. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ04 ΓΥΜΝ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Β ΣΕΡΡΩΝ 04
60. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04 ΓΕΛ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
61. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΟΠΗ ΠΕ0402 2 ΓΥΜΝ. Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘ. ΕΚΠ.
1. ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ70 ΔΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 06
2. ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΗ ΠΕ70 2 ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 07
3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 2 ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 08
4. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 3 ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 09
5. ΖΑΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΙΡ-ΔΙΑΠΟΛ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 10
6. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 15 ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 11
7. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 78 ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 12
8. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 1 ΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 06
9. ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 2 ΔΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 07
10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΔΣ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 08
11. ΣΤΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 09
12. ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 4 ΝΗΠ. ΕΥΟΣΜΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 10
13. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 2 ΔΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Α ΔΥΤ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 11
14. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ71 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΚΙΛΚΙΣ 5
15. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΕ71 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΚΙΛΚΙΣ 6
16. ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ70 ΔΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Α ΠΙΕΡΙΑΣ 5
17. ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 06
18. ΧΡΗΣΤΟΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ70 ΔΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Α ΣΕΡΡΩΝ 07
19. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 6050 ΝΗΠ. ΠΡΟΒΑΤΑ Α ΣΕΡΡΩΝ 08
20. ΓΚΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 1,2,3 ΔΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 09
21. ΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΑΝΩ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 10
22. ΓΡΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΝΗΠ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 11
23. ΜΑΓΓΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΔΣ ΒΑΛΤΕΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ 12
24. ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 1 ΓΥΜΝ ΘΕΡΜΗΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 06
25. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ0401 2 ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 07
26. ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕ0402 ΓΥΜΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 08
27. ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ 09 6 ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 09
28. ΣΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ1812 14 ΕΣΠΕΡ.ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 10
29. ΚΩΤΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 11
30. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ1204 1 ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 12
31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ1818 1 ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 13
32. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ 01 6 ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 14
33. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ1404 ΣΣ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
34. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΕ02 1 ΓΥΜΝ. ΣΥΚΕΩΝ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 05
35. ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ ΠΗΓΗ ΠΕ06 1 ΓΥΜΝ. ΣΥΚΕΩΝ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 06
36. ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΥΡΑΝΑ ΠΕ1101 3, 4 ΓΥΜΝ. ΕΥΟΣΜΟΥ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 07
37. ΤΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ19 1 ΓΥΜΝ.ΕΥΟΣΜΟΥ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 08
38. ΚΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ1404 1 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 09
39. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 3 ΓΥΜΝ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10
40. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ20 ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Β ΔΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ 11 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΒΜ
41. ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Β ΛΑΡΙΣΣΑΣ
42. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 0405 3 ΓΥΜΝ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 4
43. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ8101 ΕΕΕΓ-Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 5
44. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΕΕΕΓ-Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 6
45. ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ86 6 ΓΥΜΝ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β ΠΙΕΡΙΑΣ 7
46. ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΒΜ.
47. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 3 ΓΥΜΝ.ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 05
48. ΝΑΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ 19 2 ΕΠΑΛ  ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 06
49. ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ18 2 ΕΠΑΛ  ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 07
50. ΑΡΒΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ1813 6 ΓΥΜΝ. ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 08
51. ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ1813 2 ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 09
52. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 84 4 ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 10
53. ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ 09 ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ Β ΣΕΡΡΩΝ 11
54. ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ1701 1 ΕΠΑΛ ΣΕΡ- Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ 12

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί ως τακτικοί να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ Ποροΐων στο τηλ. 2327023227 μέχρι την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.

 

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/